Aktualitások

Tisztelt Burley Dohánytermelőnk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2017-es termesztési évre kötött Burley Dohánytermesztési és Értékesítési Szerződés III. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL pontját az Ön számára kedvezően módosítjuk.
A 2017. évi termés 1.350 kg/ha fölött értékesített dohánymennyiség után a szerződött mennyiség mértékéig az Elsődleges Feldolgozó termelési felárat fizet a termelőinek. A termelési felár a termelő által ténylegesen értékesített dohánymennyiség 1.350 kg/ha fölötti és a szerződött mennyiség közötti részének (többletsúly), valamint az összes értékesített dohánymennyiségnél elért átlagalapár 160%-ának szorzata (Felár 1.)
A szerződés egyéb rendelkezései nem változnak.
A felár kifizetésére - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - 2018. februárban kerül sor.

Fekete Tibor ULT Magyarország ZRt.

Tisztelt Dohánytermelő!
 
Az ULT Magyarország ZRt. 2018. február 8. befejezte a 2017. évi termésű burley dohányok felvásárlását. Cégünk a teljes, értékesítésre felkínált termést megvásárolta, mely 1256 tonna. A felvásárolt mennyiség 20%-al haladja meg a szerződött mennyiséget.
 
Fekete Tibor ULT Magyarország ZRt.


a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2017. tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről.


Forrás: Magyar Államkincstár

Tisztelt Dohánytermelő Partnerünk!

Az ULT Magyarország Zrt. tájékoztatót tart a 2018. évi termesztési és értékesítési szerződések megkötése előtt a termelőinek az alábbi témákban:
  • Az ULT Magyarország Zrt. termeltetési politikája 2018-2020 között.
  • A 2018-2020 három éves termesztési ciklusra szóló szerződéses feltételeink.
  • A Fenntartható Dohánytermesztés Program (STP) ismertetése.
  • MobiLeaf alkalmazása.
  • Egyéb aktuális kérdések.
A tájékoztató időpontja: 2018. február 01. (csütörtök) 10:00 – 12:00 óra
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Kérjük, a rendezvényünkön vegyen részt, hogy első kézből tájékozódhasson a meghirdetésre kerülő feltételeinkről, programjainkról.
Nyíregyháza, 2018. január 22.
                                                                               Üdvözlettel:                  Fekete Tibor                     Vincler István
                                                                                                       Agronómiai Igazgató                Pénzügyi Igazgató

Tisztelt Virginia Dohánytermelő!

A 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet, (mely 2017. VII. 01. módosult) 1/A. §(2) bekezdése az alábbiakban szabályozza a regisztrált dohánytermelőnek, a felvásárlási ciklust követő dohánykészlet tárolását:

  • A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpontot követően a megsemmisítésig az átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.

Ilyen dokumentum hiányában történő termelői dohány raktározás a 2016. évi LXVIII. jövedéki törvény megsértését jelenti, mely alapján a jogtalanul tárolt készlet minden kilógrammja után 100.000 Ft jövedéki bírság szabható ki.

Az elmúlt időszakban a NAV ellenőrei a felvásárlási ciklus lezárását követően, több helyen találtak tárolt dohánykészleteket. Ezeket feltehetőleg a dohánytermelőink a korábbi, módosítás előtti, kormány rendelet ismeretében, jóhiszeműleg tárolták.

Látva ezt a problémát, az ULT Magyarország Zrt és a NYIDOTER Kft ügyvezetése újból megnyitja a Virginia dohányok felvásárlását és lehetőséget ad minden olyan dohánytermelőnek, aki rosszul értelmezte az idevonatkozó szabályzót. Döntésünk alapján, 2018. január 15-én minden Virginia termelő, a birtokában lévő dohánykészletet értékesítésre felajánlhatja a még érvényben lévő 2017. évi termesztési szerződése alapján.

Fekete Tibor ULT Magyarország Zrt. Agronómiai Igazgató


Megkezdődött a burley dohányok felvásárlása
 
December 11. megkezdődött az idei burley dohánytermés felvásárlása az ULT Magyarország ZRt és NYIDOTER Kft-nél. A termelői értékesítési szándék alapján decemberben öt felvásárlási nap lesz, amikor 300 tonna mennyiség tervezünk átvenni. A karácsonyi szünetet követően a felvásárlás 2018. január 15 indul újra és február második hetén fejeződik majd be. A szerződésben vállalt kötelezettségünk szerint, minden megtermett dohánymennyiséget felvásárolunk, mely megfelel a minimális minőségi feltételeknek.
 Az idei termés már közel két harmada lett kartonba lecsomagolva. Nagyon fontos, hogy mindenki megfelelő nedvességtartalmi állapotban készítse el a dohányát, hogy az minőségromlást a hosszabb tárolás során ne szenvedjen.
 
Fekete Tibor agronómiai igazgató, ULT Magyarország ZRt

Tisztelt Virginia Dohánytermelő!
 
Tájékoztatni szeretnénk minden szerződött partnerünket, hogy az ULT Magyarország Zrt. 2017. december 01. befejezi a 2017. évi termésű Virginia dohányok felvásárlását törekedve arra, hogy minden megtermett dohányuk értékesítésre kerülhessen. Ezt követően már 2017. évi termésű Virginia dohányt az ULT Magyarország Zrt. nem vásárol fel.
 
A felvásárlás végső időpontjáról a Nyidoter Kft. kollégáit már tájékoztattuk, akik igény szerinti értékesítési - felvásárlási beütemezést biztosítanak Önöknek a jelzett időpontig.
 
Tisztelettel, Fekete Tibor ULT Magyarország Zrt. agronómiai igazgató

Tanulmányút a Stender AG szervezésében

Az elmúlt héten a Stender AG meghívására tanulmányúton jártunk Németországban a Nyidoter Kft nagyobb Stender tabac 2 tőzegfelhasználó dohánytermelőivel, palánta előállítóival, valamint szaktanácsadó kollégáimmal.
A kétnapos túra során megtekintettük az aschorni tőzegmezőket, ahol a cég a tőzegbányászati tevékenységét végzi. Itt a tőzegmezők előkészítését, kitermelését, a kitermelt anyag tárolását, forgatását és szárítását mutatták be a Stender AG képviselői. Ezt követően a letermelt területek rekultivációja is bemutatásra került a szakmai csoport részére. 
Az eredeti környezeti állapot fenntartása kiemelt program Németországban, mely a Stender AG részéről is prioritást élvez.
Betekintést nyerhettünk Papenburgban, a cég üzemében a tőzeg feldolgozási, csomagolási tevékenységébe és egy rövid bemutató filmet is megtekinthettünk a cégről. Itt a saját és más országból érkező alapanyagok frakciókra bontása, ezek különböző arányokban történő keverése,  valamint perlit és tápanyag hozzáadása történik a tőzeg keverékhez a felhasználók és az általuk termelt növénykultúrák igényeinek megfelelően.
Ezen programok közben és után meglátogattunk néhány gazdaságot is, ahol a tőzeg felhasználásán túl az adott gazdaságok megújuló energia termelő és hulladékhasznosító tevékenységéről, termelési szerkezetéről, termelőeszközeiről, fejlesztési terveiről, termékpiaci és munkaerő piaci helyzetről is információhoz juthattunk.
Az említett programokon kívül erőteljes benyomást tett ránk a rendezett környezet, a német emberekre jellemző kitartás és céltudatosság, a vállalkozásokat támogató gazdasági környezet, mely párosul egy tudatos fogyasztói társadalommal, ahol a hazai termék vásárlása prioritást élvez a más országokból származó termékekkel szemben még akkor is, ha az drágább. Igaz, a német vásárlói piacon meglévő jövedelemviszonyok ezt lehetővé is teszik.
Az út színvonalát tovább emelte a hamburgi városnézés hajóval, majd az átkelés az Elbán komppal  és a vendéglátás, mely kitűnő volt.
Kenyeres Sándor Nyidoter Kft. ügyvezető igazgató

Tisztelt Dohánytermelők!

 

2017 szeptember 4-én Magyarországon is elindult a MobiLeaf program felhasználása. A program lényege az, hogy a Nyidoter Kft termeltetési szaktanácsadó kollégái egy tablet pc és a rajta futó MobiLeaf alkalmazás segítségével minden termelői látogatáskor rögzítik a dohánytermesztést érintő legfontosabb információkat. A szoftver abban segíti a világ minden országában az ULT kollégáit, hogy az STP (Sustainable Tobacco Program) Fenntartható Dohánytermesztés Program elvárásainak megfelelően történjen a dohánytermesztést érintő 

adatok gyűjtése, a TermelésÉlő környezet és a Foglalkoztatás fejezetek szerint. Az alkalmazás sok évi fejlesztő munka és fél év tesztüzem után került elindításra. A dohánytermesztő gazdaságokban összegyűjtött adatok feldolgozását követően, egy online felületen kell önértékelést végezniük az elsődleges feldolgozóknak, akik valamelyik multinacionális dohánytermék gyártó beszállítói.

 A MobiLeaf programhoz 2017-ben nem csak Magyarország csatlakozott, hanem Európa legnagyobb dohánytermesztő országai is (Olaszország, Spanyolország, Lengyelország). A Universal Europe kollégái így 5.800 dohánytermelő adatfelvételében vesznek részt a négy országban.

 

Kenyeres Sándor Nyidoter Kft ügyvezető igazgató


Tisztelt Dohánytermelők!

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a MADOSZ, ULT Magyarország ZRt és a NYIDOTER Kft. A megállapodás értelmében a dohánytermelői érdekképviselet, az elsődleges feldolgozó és a termelői csoport együttműködik minden olyan területen, mely elősegíti az eredményes hazai dohánytermesztés tartós fennmaradását. A felek kölcsönösen érdekeltek a magyarországi dohánytermesztés kiszámíthatóságának, jövedelmezőségének és a fenntarthatóság biztosításában.

Fekete Tibor Agronómiai igazgató, ULT Magyarország ZRt.

image-49719-DSC05745.w640.jpg

Tisztelt Virginia dohánytermelő!

 

Az ULT Magyarország Zrt 2017. szeptember 18. kezdte az idei termésű FCV dohányok felvásárlását. Várhatóan 4.000 tonna termés felvásárlásával kell számolnunk, mely napi 100 tonna átvételével november második feléig tart majd. Minden megtermett dohány levelet át kívánunk venni a termelőinktől, mely a dohányipar szabványa szerinti elvárásoknak megfelel. Az eddigi tapasztalatok szerint a megtermett dohányok minősége az elmúlt évivel megegyező, vagy akár attól jobb is lehet.

Természetesen ez minden termelőnél eltérő lehet. Jelenleg erről még nehéz nyilatkozni, mivel a termés egy része még a földeken van. Az idei meghirdetett felvásárlási alapárak a 2016. évi árakkal megegyeznek, de egy kedvezőbb minőségi összetétel és nagyobb termés mennyiség esetén a termelőink az idén, felvásárlási átlagárnövekményt is elérhetnek az előző évihez képest.

A Burley dohányok felvásárlása várhatóan december hónap elején kezdődik a termelőink értékesítési szándéka és lehetőségeik szerint.

 Fekete Tibor Agronómiai igazgató, ULT Magyarország ZRt.


Tisztelt Virginia Dohánytermelőnk!

Az ULT Magyarország ZRt-nél 2017. június végére a 2016. évi Virginia dohánytermés teljes mennyisége ki lett szállítva az olaszországi Assisiben lévő feldolgozó üzemünkbe, melyet már teljes egészében fel is dolgoztunk.
A feldolgozási kollégáink tájékoztatása alapján megnyugtatóan tudjuk jelezni Önök felé, hogy a 2016. évi felvásárolt termésüknél jelentősebb minőségi problémával nem találkoztunk. Ez a tény azt jelenti, hogy a közös erőfeszítéseink a magyar Virginia dohányok minőségjavítása területén, meghozták első pozitív eredményeiket!
A 2017. évi termés betakarítása, szárítása, válogatása és tárolása során most is kérjük aktív közreműködésüket az alábbi fontosabb  területeken:
  • A különböző törési övezetekbe tartozó dohánylevelek elkülönítésére.
  • Az idegen anyag mentesség biztosítására.
  • Az alacsony homok és nedvesség tartalom biztosítására.
  • A 130 kg/db átlagos karton tömeg elérése úgy, hogy a túl magas és a 100 kg/db alatti tömegű kartonokat ne készítsenek.
A betakarítás több termelőnél elkezdődött, így napokon belül az első dohánykamrák kiszedésre, vagy berakásra kerülnek. Kérünk mindenkit, hogy továbbra is nagy figyelemmel puhítsa le az első kamráit, mert az idei szezonban is könnyebb levélszerkezetű, de jó szövetű minőségű dohányok várhatóak. Puhításkor ezek könnyen felveszik a vizet, ami túlzott, 17% fölötti nedvességtartalmat eredményezhet. Kérjük ne a korábban berögzült rutin alapján puhítsanak, hanem a kamrában lévő dohány vízfelvevő képessége szerint. A puhítás alatt többször ellenőrizzék a különböző sorokban lévő dohányok aktuális kondícióját és azokat több lépésben a megfelelő nedvességtartalom elérésekor, soronként szedjék ki a kamrából.
A 2017. évi Virginia felvásárlás az ULT Magyarország ZRt központi felvásárlási telepén szeptember 18. indul. A felvásárlás során továbbra is nagy figyelmet fordítunk majd a felvásárlásra kerülő tételeknél a helyes nedvesség és homok tartalomra, valamint az idegen anyag mentességre. A nem elfogadható kartonokat az idén is visszaküldjük a termelőnek átválogatásra.
Az ULT Magyarország ZRt nevében a 2016. évi együttműködésüket ezúton is köszönjük és bízunk abban, hogy egy következő sikeres szezon előtt állunk!
Fekete Tibor agronómiai igazgató, ULT Magyarország ZRt

Virginia dohánytermelők figyelem!


Fajtakísérleti adatlapok frissítve: 2017.07.29.: Fajtakiserlet Nyidoter 2017  Bu Barnáné Katona Mária, Fajtakiserlet Nyidoter 2017  Bu Nemesné Fekete Ágnes, Fajtakiserlet Nyidoter 2017  FCV MG-Agránia, Fajtakiserlet Nyidoter 2017 FCV Sirokkó Szövetkezet  Ófehértó

Meteorológiai adatok frissítve: 2017.07.07.
Az februári adatokkal frissített fájlok a következők: Havi mért adatok, csapadék adatok 2017, Minimum, maximum hőmérséklet adatok 2017, napsütéses órák száma 2017

Burley dohánytermelői fórumok.

Az ULT Magyarország ZRt és a Nyidoter Kft a betakarítási munkákat megelőzően 11 helyszínen tart dohánytermelői fórumot a szerződött burley termelőinek.

Ezeken a fórumokon felhívjuk a termelőink figyelmét a termesztéstechnológiánk alapvető elvárásaira, melyek következetes betartásával biztosítható az a minőségi szint, melyet a feldolgozó üzem és a cigarettagyárak igényelnek.

Egy alkalommal minden szerződött burley termelőnknek részt kell venni a rendezvényünkön, ahol megbeszéljük a törési övezetenkénti betakarítás jelentőségét, majd a szárítás és csomagolás során a különböző törési övezetekhez tartozó dohányok elkülönítésének szükségességét. Konzultálunk továbbá a helyes szárítópajta használatról, az ideális csomagoláskori nedvesség tartalomról, az elválogatott dohányok idegen anyag tartalmáról, valamint a kartonos csomagolásról.

Minden termelőnknek a fórumon elhangzott elvárásaink jobb megismerése érdekében egy nyomtatott termesztés technológiát, válogatási és felvásárlási belső minőségi rendszert és egy a legfőbb elvárásainkat összesítő szórólapot is biztosítunk.

A 11 különböző helyszín és időpont mindenkinek lehetőséget ad egy rendezvényen való részvételre. A későbbiekben az előadásokon elhangzottak elsajátítása és következes, 2017. évi betartása lesz a 2018 – 2020 közötti időszak termesztési szerződéskötésünknek az alapvető feltétele.

Fekete Tibor agronómiai igazgató, ULT Magyarország ZRt

Vírus felvételezés a fajtakísérleti parcellákon.

 

Június végén megtörtént az első vírus felvételezés az ULT Magyarország Zrt , Nyidoter Kft és Agroprt-D Kft 2017. évi fajtakísérleti programjához tartozó ültetvényekben. A fajták és fajtajelöltek egyenkénti vizsgálatának eredményeképpen megállapítható, hogy az ültetvényekben jelenleg vírus fertőzöttség nincs. Az következő szemlét július végére tervezzük.

 

Fekete Tibor agronómiai igazgató, ULT Magyarország ZRt